Vandaag én morgen…

environnement

De duurzame ontwikkeling brengt ons tot een bredere kijk op de toekomst waar het evenwicht tussen de groei van het bedrijf, het welzijn van de mens en de gezondheid van onze planeet moet worden verzekerd.

Deze visie impliceert een grondige verandering in het gedrag van elk onder ons om dit evenwicht op een harmonieuze wijze te behouden..

Bardahl engageert zich

  • De additieven voor brandstoffen BARDAHL nemen deel aan de vermindering van de uitstoot van polluerende uitlaatgassen van voertuigen.
  • De lubrificatiemiddelen BARDAHL laten toe om het mechanisch onderhoud te verdelen in de tijd en ze verminderen op die manier de afvalberg.
  • Het gamma BARDAHL heeft zich uitgerust met onontvlambare en voedende ontvettingsmiddelen om vluchtige,organische uitlaten te beperken.
  • BARDAHL respecteert en anticipeert de Europese normen betreffende het formuleren en etiketteren van zijn additieven en smeermiddelen.
  • De produkten BARDAHL zijn gewapend met een tactiel symbool om slechtzienden te verwittigen tegen de risico’s van wangebruik.
  • BARDAHL neemt deel aan het programme ECO-EMBALLAGE om de verpakkingen van huishoudproducten te récupereren en te valoriseren.
  • De produkten BARDAHL zijn geproduceerd in een nieuwe fabriek die de milieunormen
    respecteert en de milienormen met kracht overschrijdt.

Zet zich tot een triënnale herbebossingplan in

Certificatie

Deze certificatie bewijst onze permanente inzet om de impact van onze activiteit op het milieu te minimaliseren.
eco-emballage
BARDAHL engageert zich voor de preventie en de recyclage van afval.