De bewijzen

De talrijke werkings- en prestatietests stellen ons in staat om de efficiëntie van een smeermiddel aan te tonen. Onder alle beschikbare tests, is de test 4 billes het meest aangewezen om de kwaliteit ‘extreme druk’ en anti-slijtage te bewijzen (zie schema’s hieronder)

Dankzij de moleculaire film BARDAHL, zijn de verkregen uitzonderlijke resultaten bekomen door het gebruik van de smeermiddelen BARDAHL.