Home

Gamma

Algemene verkoopvoorwaarden

De vennootschap SADAPS BARDAHL ADDITIEVEN & SMEERMIDDELEN NV. (hieronder De verkoper) heeft als ondernemingsnummer RC TOURNAI 89060 en het nummer van de BTW BE 477 929 886. Postadres Z.I Tournai Ouest 2 - Rue du Mont des Carliers, 3 B-7522 TOURNAI en e-mailadres is bardahl@bardahlfrance.com ( hieronder het adres van de verkoper).

Elke aanneming van bestelling als product in de online winkel www.entretien-mecanique.com vereist raadpleging en voorgaande aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden. Klik op de validatie van de bestelling houd de volledige aanvaarding van deze voorwaarden in. Een klik op waarde “digitale handtekening”.

Doel: 
De algemene voorwaarden zijn bedoeld om de rechten en de verplichtingen te definiëren van de partijen in het kader van de verkoop van goederen die worden bepaald door DE VERKOPER van de consument.

Orderbevestiging:
De contractuele informatie zal bevestigd worden via mail naar het opgegeven adres door de klant op de bestelbon.

Bewijs van transactie:
De informatische registers, opgeslagen in computersystemen van de vennootschap DE VERKOPER in redelijke veiligheidsvoorwaarden worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en voorgaande betalingen tussen de partijen.

De archivering van bestelbonnen en facturen worden uitgevoerd door een betrouwbare en duurzame ondersteuning en kan worden gebruikt als bewijs.

Productinformatie:
Alle inspanningen werden gedaan voor de juistheid van de informatie op DE SITE VERKOPER. DE VERKOPER of zijn leveranciers zijn echter niet verantwoordelijk voor de consequenties, incidenten, speciale beschadigingen door elektronische verzending of van de nauwkeurigheid van de doorgegeven informatie ook in het geval wanneer DE VERKOPER op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke beschadigingen. De namen en productmerken en de fabrikanten worden uitsluitend gebruikt als doel van identificatie. De foto’s, omschrijvingen en prijzen van de producten zijn niet contractueel.

De geldigheidsduur van het aanbod en de prijs van deze.
Onze prijzen zijn geldig voor een dag.

Wijze van levering:
De producten worden geleverd op het opgegeven adres door de klant op de bestelbon en enkel in de geografische zones die wij bedienen (Metropolitan Frankrijk, België).

Al onze producten verlaten ons magazijn in perfecte toestand. De klant moet zelf aan de transporteur (of de postbode) de kleinste spoor van schok aangeven (Gaten, sporen van verpletting, ect..) van de verpakking, en als het het geval is het pakket weigeren.

Een nieuw zelfde product zal worden opgezonden zonder kosten.
De uitwisseling van elk aangegeven product, op feiten gebaseerd, beschadigd tijdens het transport, zonder dat het aangegeven is bij ontvangst van het pakket, kan niet worden aangenomen.

Zoals bij een verzending, is het mogelijk dat er een vertraging word ondergaan of dat het product verloren geraakt. In dergelijk geval, contacteren wij de transporteur om een enquête te beginnen. Al de inspanningen worden uitgevoerd, zolang als nodig, om het pakket terug te vinden. Indien nodig, zal de handelaar terug betaald worden door de transporteur en zal een zelfde nieuw pakket leveren voor zijn rekening.

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de verlenging van de levertijd door de transporteur, vooral in geval van verlies van producten, slecht weer of stakingen.

Problemen met de levering door de transporteur:
Elke afwijking betreffende de levering (schade, ontbrekend product ten opzichte van de leveringsbon, beschadigd pakket, gebroken producten, …) moet verplicht worden aangegeven op de leveringsbon onder de vorm van “gereserveerde documenten”, samen met de handtekening van de klant.

De consument moet gelijktijdig de gebreken bevestigen door het sturen naar de transporteur binnen de twee werkdagen na de leverdatum een aangetekende brief met de ontvangstbevestiging met vermelding van deze conclusies.

De consument moet een kopie doorgeven van deze brief naar het ADRES VAN DE VERKOPER. Zonder deze vaststelling, doen wij geen enkele omruiling.

Leveringsfouten:
De consument moet voor DE VERKOPER formuleren, dezelfde dag als leveringsdag of uiterlijk op de eerste werkdag na de levering, alle vorderingen van leveringsfouten en/of van niet overeenstemmende producten van de bestelling of in kwaliteit vergeleken met de gegevens van de bestelbon. 
Hierna zullen alle vorderingen worden afgewezen.

De formulering van deze vordering voor DE VERKOPER mag worden gedaan aan HET ADRES VAN DE VERKOPER.

Elke niet uitgevoerde vordering in de vastgestelde voorschriften hieronder en in de beperkte termijn kan in aanmerking worden genomen en laat DE VERKOPER van elke aansprakelijkheid ten aanzien van de consument.

In geval van een fout van een levering of omruiling, elk product voor omruiling of voor terugbetaling moet teruggestuurd worden aan DE VERKOPER in zijn geheel en in zijn originele verpakking en in perfecte staat naar HET ADRES VAN DE VERKOPER.

Om geaccepteerd te worden, moet een terugzending gemeld worden en moet een voorafgaand akkoord van DE VERKOPER hebben, indien overeengekomen, zal die het pakket terugzenden naar het juiste adres.

De verzendkosten zijn voor de rekening van DE VERKOPER, enkel in de geval wanneer het zou blijken dat het product niet overeenkomt met de originele verklaring van de consument op juiste terugkeer richting.

Productgarantie:
De voorzieningen van deze mogen de consument niet onthouden van de wettelijke garantie die de professionele verkoper dwingen om te garanderen tegen alle consequenties van de verborgen schade van de verkochte zaak.  

De consument is uitdrukkelijk meegedeeld dat de VERKOPER niet de fabrikant is van de aangeboden producten in DE SITE VERKOPER en dat DE VERKOPER is niet aansprakelijke als gevolg van defecte producten.

Bijgevolg, in geval van schade veroorzaakt aan een persoon of aan een bezit door een defect van een product, enkel de verantwoordelijkheid van de fabrikant van deze kan gezocht worden door de consument, op basis van gegevens op de verpakking van het product.

De duur van de garantie is een jaar (1jaar). Behoren niet tot deze garantie, alle gewijzigde producten of reparaties door de klant of door alle andere entiteiten dat de geselecteerde aanbieders door de VERKOPER.

Recht van herroeping:
Het recht van herroeping geldt enkel voor natuurlijke personen.

In overeenstemming met artikel L. 120-20, de klant beschikt over een termijn van zeven kalenderdagen voor terug te zenden, op zijn kosten, de producten die hem niet geschikt zijn. Deze termijn kort na de datum van ontvangst van de bestelling van de consument. Alle retourmeldingen zullen worden gemeld vooraf aan de klantenservice van DE VERKOPER. Het product moet teruggezonden worden aan HET ADRES VAN DE VERKOPER.

De gevoelige producten (zoals DVD, CD, software) mogen niet geopend worden, zodat de consument gebruik kan maken van het recht van herroeping.

Wij accepteren enkel de teruggestuurde producten in hun geheel, in hun originele verpakking, volledig en intact, en in perfecte staat om te verkopen. Elk product dat beschadigd is, of als de originele verpakking is beschadigd is, zullen niet worden terugbetaald, teruggenomen, geruild. Dit recht van herroeping is zonder boete, met uitzondering op de verzendingskosten en kosten van terugzending. In de veronderstelling van de uitoefening van het recht van herroeping, de consument heeft de keuze van een terugbetaling van de betaalde bedragen, of voor een wissel van het product.

In geval van een wissel, de terugzending is op kosten van de consument. In geval van uitoefening van het recht van herroeping, DE VERKOPER zal er alles aan doen om de consument terug te betalen in een termijn van dertig dagen.

Gebruiksrechten: 
Het gebruik van handelsmerken is strikt verboden op deze site.

Overmacht:
Geen van de partijen heeft zijn contractuele verplichtingen overtreden, in de mate dat de uitvoering is vertraagd, belemmerd of verhinderd door een toevallige gebeurtenis van overmacht. Zal worden beschouwd als overmacht, elk dwingend feit of omstandigheid, externe partijen, onvoorspelbaar, onvermijdelijk, onafhankelijk van de wil van de partijen en dat niet kan voorkomen worden door hen, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen. 

De betrokken partij door deze omstandigheden stelt de ander partij op de hoogt binnen de tien dagen vanaf de dag dat hij bewust werd.

De twee partijen zullen bij elkaar gebracht worden, in een termijn van drie maand, enkel wanneer het niet mogelijk is door overmacht, om de impact van het geval te bestuderen en het overeenkomen van de voorwaarden waarbij de uitvoering van het contract wordt voortgezet.Indien een geval van overmacht, een langer duurt dan een periode van een maand, deze algemene voorwaarden kunnen worden opgezegd door een benadeelde partij.

Uitdrukkelijk, worden gezien als gevallen van overmacht of onvoorziene omstandigheden, naast deze die meestal worden bewaard door de beslissingen van de rechtbank en de Franse rechter: de blokkeringen van vervoermiddelen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, bliksemen, geen telecommunicatienetwerk of specifieke externe problemen met telecommunicatienetwerken voor de klanten.

Geen gedeeltelijke bevestiging:
Als een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden worden vereist voor niet-gemachtigde of verklaarde zoals volgens de wet, de regelgeving of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, andere bepalingen blijven volledig van kracht en reikwijdte.

Geen afstandsverklaring:
Het feit dat een van de partijen niet overheerst van een fout door de ander partij van een van de vernoemde verplichtingen in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden kan niet geïnterpreteerd worden voor de toekomst als een vordering van de desbetreffende verplichting.

Uitvoerbare wet:
De algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet. Dit is ook zo voor het fondsreglement zoals voor de vormvoorschriften.In geval van een geschil of vordering, de consument moet eerst contact opnemen met de VERKOPER voor een minnelijke schikking te vinden.

Bescherming van persoonlijke gegevens:
Alle gegevens die u ons toevertrouwt zijn in staat om uw bestellingen te verwerken. 

De klant zal waarschijnlijk ontvangt commerciële aanbiedingen per e-mail, tenzij het formeel tegen. Alle gegevens dat u ons toevertrouwt zijn om uw bestelling te verwerken.Onder de wet van nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, heeft u bij de VERKOPER het recht om gegevens te corrigeren, te raadplegen, te wijzigen en te verwijden die u hebt gegeven. Dit recht kan ook online worden uitgevoerd.

Geschillen:
Alle geplaatste bestellingen via de SITE VERKOPER krijgt de steun van de klant, en zonder enige beperking, van de algemene verkoopvoorwaarden van de VERKOPER.

In geval van de verkoop aan een rechtspersoon, alle betreffende geschillen van de verkoop (prijs, voorwaarden, producten, …) zullen worden onderworpen aan het Franse recht bij het Hof van Koophandel van de hoofdzetel van de VERKOPER.


PayPal