Terug naar tips
Auto
2-taktmotor vs. 4-taktmotor: wat zijn de verschillen?

2-taktmotor vs. 4-taktmotor: wat zijn de verschillen?

Als de smeermiddelen van een tweetaktmotor niet in een viertaktmotor kunnen worden gebruikt, en omgekeerd, komt dat omdat de werking van deze twee motortypes sterk verschilt. Hier zijn de verklaringen.

In tegenstelling tot wat u zou kunnen denken, zijn de werkingsfasen van een 2-takt- en 4-taktmotor identiek:

1. Inname
2. Compressie
3. Explosie (benzine)/Verbranding (diesel)
4. Uitlaat

In een tweetaktmotor worden olie, brandstof en lucht echter in de verbrandingskamer gemengd, wat niet het geval is in een viertaktmotor waar de brandstof helemaal niet met de olie hoeft te worden gemengd.
 
Bij een tweetaktmotor worden de vier fasen uitgevoerd in één zuigerslag, d.w.z. 2 bewegingen (één omwenteling van de krukas). Het lucht/brandstof/oliemengsel wordt binnengelaten wanneer de zuiger omhoogkomt door indrukking, zeer snel gevolgd door compressie. De daaropvolgende explosie doet de zuiger dalen en de motor uitslaan. De olie wordt dus verbrand in de uitlaat, wat niet het geval is bij een 4-takt motor.

CalculatingJitteryAppaloosa-size_restricted.gif

Bij een viertaktmotor worden de vier werkingsfasen uitgevoerd in twee zuigerslagen, d.w.z. 4 bewegingen (twee krukasomwentelingen). Wanneer de zuiger daalt, wordt lucht aangezogen door de opening van de inlaatkleppen en door de injectoren met de brandstof vermengt. De compressie vindt dan plaats wanneer de zuiger omhoogkomt en in geen enkel geval (behalve bij technische problemen) mengt de olie zich met de brandstof. Bij de explosie/verbranding wordt de zuiger naar beneden gestuurd en de uitlaatfase vindt plaats wanneer de zuiger omhooggaat. Daarom wordt de verbrande olie, tenzij er een technisch probleem is, niet via de uitlaat afgevoerd. 

 

Terug naar de artikelenlijst Artikelenlijst